Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139407

Warunki pracy

biuro na I piętrze brak windy, praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop, toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • obsługuje interesanów
 • przyjmuje wnioski , sporządza i wydaje dokumenty statkowe, dokumenty kwalifikacyjne załóg statków i inne dokumenty w żegludze śródlądowej
 • wprowadza i aktualizuje dane w bazie danych polskich statków żeglugi śródlądowej, Europejskiej Bazie Danych Kwalifikacji oraz Danych Statków
 • prowadzi postępowania administracyjne, kieruje sprawy do sądów
 • analizuje i opiniuje projekty, akty prawne w tym prawa miejscowego
 • sporządza ankiety, sprawozdania, raporty w zakresie obowiązków inspektora
 • archiwizuje dokumenty prowadzonych spraw
 • organizuje obieg dokumentów , redaguje pisma

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o żegludze śródlądowej
 • umiejętność obsługi komputera - programu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie informatyczne w prowadzeniu baz danych i systemów obsługi
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • przeszkolenie : ochrona danych osobowych, archiwizacja dokumentów, obieg dokumentów