Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139253

Warunki pracy


 • wysiłek fizyczny,
 • praca w terenie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

Zakres zadań

 • Wzorcuje przyrządy pomiarowe,
 • Legalizuje przyrządy pomiarowe,
 • Opracowuje dokumentację z przeprowadzonych czynności metrologicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mechaniczne lub mechatroniczne lub elektryczne lub elektroniczne lub automatyczne lub informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • "W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B