Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Piaseczno
Ogłoszenie o naborze Nr 138146

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


Oświetlenie naturalne i sztuczne


Miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze


Budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów


Na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


W budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzi i aktualizuje kartotekę mieszkaniową funkcjonariuszy i emerytów KPP w Piasecznie
 • przyjmuje, ewidencjonuje oświadczenia mieszkaniowe dotyczące przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
 • sporządza decyzje administracyjne z zakresu gospodarki mieszkaniowej, prowadzi rejestry wydanych decyzji dotyczących: równoważników za remont lokalu, za brak lokalu, przydziału lokalu służbowego, kwater tymczasowych oraz decyzji o przyznaniu/odmowie pomocy finansowej
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie opróżnienia lokali mieszkaniowych i przygotowuje decyzje kończące postępowania administracyjne
 • sporządza sprawozdania kwartalne dotyczące wykupu lokali mieszkalnych oraz sprawozdania półroczne i roczne z gospodarki mieszkaniowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • odpowiedzialność
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych działu „ mieszkania służbowe”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. B