Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 136929

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie korespondencji i ewidencja w dziennikach
 • Prowadzenie, gromadzenie, rozpowszechnianie przepisów ustawowych
 • Sporządzanie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie
 • Prowadzenie biblioteki KPP Pruszków
 • Zastępowanie sekretarki Komenadanta Powiatowego Policji podczas jej nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność alitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ