Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 133214

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli budów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • obsługa interesantów i udzielanie informacji
 • sporządzanie pism oraz projektów decyzji i postanowień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne, związane z budownictwem lub architekturą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B.
 • doświadczenie przy sporządzaniu postanowień i decyzji administracyjnych
 • znajomość procesów inwestycyjnych
APLIKUJ TERAZ