Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129163

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • nadzoruje utrzymanie czystości w obiektach i terenu wokół obiektów, prawidłowe wykorzystanie powierzonego sprzętu, urządzeń i innego mienia
 • nadzoruje prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń służbowych, w tym pomieszczeń czasowo wolnych
 • opracowuje tabelę opłat za korzystanie z pokoi internatowych i gościnnych
 • nadzoruje i organizuje wywóz zniszczonych dokumentów-makulatury z obiektów administrowanych przez Oddział
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Komendy Głównej SG w zakresie konserwacji i napraw powierzonego mienia, organizowania transportu osób i mienia Wydziału pomiędzy obiektami SG
 • określa planowane wydatki finansowe ich celowości w zakresie utrzymania obiektów administrowanych oraz sprawdza wykonanie usług i związanych z nimi dokumentów
 • przygotowuje projekty wniosków w zakresie drobnych zakupów i usług dotyczących potrzeb obsługi obiektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy
 • znajomość przepisów w zakresie administrowania nieruchomościami
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) w tym programu Excel, Word
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania i negocjowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie - B1
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
APLIKUJ TERAZ