Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125810

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy;
- praca w wymuszonej pozycji ciała;
- budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
- brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych;
- brak windy osobowej;
- pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie sekretariatu w zakresie , zadań zapewniających jego prawidłową pracę pod względem organizacyjnym, biurowym i technicznym
 • Obsługa sekretarsko - biurowa, w tym prowadzenie poczty elektronicznej, obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej, obsługa telefoniczna, mailowa i faksowa
 • Rejestracja dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych
 • Prowadzenie skorowidzów rzeczowo - imiennych
 • Wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej, rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym
 • Przyjmoanie akt spraw zakończonych oraz sporządzanie spisów Akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Dyspozycyjność i systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
APLIKUJ TERAZ