Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125838

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.

Zakres zadań

  • Przeprowadzanie i nadzorowanie kontroli warunków służby i pracy, informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  • Udział przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy, jak również prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników KRP Warszawa V,
  • Kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków w służbie i przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy w celu ochrony policjantów i pracowników,
  • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu przepisów BHP dla nowo przyjętych policjantów i pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku BHP
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • doświadczenie w administracji publicznej
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania
APLIKUJ TERAZ