Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113770

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - w terenie, wyjazdy służbowe (krajowe lub zagraniczne), praca wymagająca dyspozycyjności, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności
 • dostosowuje Wojewódzki System Alarmowania i Ostrzegania Ludności, wspołpracując z firmami współtworzącymi
 • współpracuje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego będącymi elementami Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności
 • przygotowuje dokumentacje do przetargów związanych z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności
 • nadzoruje prace rozwojowe Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności prowadzone przez wykonawców systemu
 • tworzy analizy i raporty funkcjonowania Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami lub informatyki
 • Znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym,
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystapieniu oraz właściwości organów w tym sprawach
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), z zakresu podstaw zarządzania sieciami komputerowymi, analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie dyplomu bądź certyfikatu ukończenia kursu z zakresu podstaw znajomości dowolnego języka programowania
APLIKUJ TERAZ