Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 78998

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie),


- wyjazdy służbowe,


- praca przy komputerze,


- kontakt ze zwierzętami,


- praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych),


- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- brak oznaczeń dla osób niewidomych,


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • realizować będzie zadania związane z nadzorowaniem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • będzie pełniła nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej,
 • kontrolować będzie przestrzeganie warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakość zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • będzie prowadzić monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • zajmie się sprawami związanymi z eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ,wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku aplikacji lekarza weterynarii)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy własnej i w zespole
 • Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ