Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129814

Warunki pracy

praca biurowa, w tym na komputerze oraz w terenie wiejskim, bariery technologiczne w dostępie do budynku: schody

Zakres zadań

  • prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w zakresie kompetencji działu zdrowia i ochrony zwierząt
  • kontrola dobrostanu zwierząt
  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
  • prawo jazdy kat. B z praktyką
  • obsługa komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność pracy w zespole oraz podejmowania decyzji
  • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ