Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor - umowa o pracę na zastępstwo (nr ref. 189/ee/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/10542
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie ewidencji zasobów budynkowych i lokalowych, nadzór nad prowadzeniem jej w administracjach,- prowadzenie sprawozdawczości dot. Zasobów budynkowych i lokalowych,- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez DOM-y dokumentacji lokali mieszkalnych,- kontrola prawidłowości zawieranych umów najmu/aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, prawidłowości naliczenia wysokości czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela,- nadzorowanie postępowań zmierzających do wypowiedzenia najmu oraz opróżniania lokali mieszkalnych z terenu DOM, prowadzenie rejestru dokonywanych wypowiedzeń,- nadzór nad pracą DOM w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach do nich przyległych, przeprowadzanie okresowych kontroli sanitarno-porządkowych budynków i zarządzanych terenów,- rozpatrywanie i załatwianie wniosków oraz interwencji mieszkańców, urzędów i instytucji,- współpraca i korespondencja z urzędami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących budynków i lokali, aktualizacja danych w bazach.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem. Obowiązki: - prowadzenie ewidencji zasobów budynkowych i lokalowych, nadzór nad prowadzeniem jej w administracjach,- prowadzenie sprawozdawczości dot. Zasobów budynkowych i lokalowych,- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez DOM-y dokumentacji lokali mieszkalnych,- kontrola prawidłowości zawieranych umów najmu/aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, prawidłowości naliczenia wysokości czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela,- nadzorowanie postępowań zmierzających do wypowiedzenia najmu oraz opróżniania lokali mieszkalnych z terenu DOM, prowadzenie rejestru dokonywanych wypowiedzeń,- nadzór nad pracą DOM w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach do nich przyległych, przeprowadzanie okresowych kontroli sanitarno-porządkowych budynków i zarządzanych terenów,- rozpatrywanie i załatwianie wniosków oraz interwencji mieszkańców, urzędów i instytucji,- współpraca i korespondencja z urzędami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących budynków i lokali, aktualizacja danych w bazach.[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: https://zgnmokotow.waw.pl/]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy