Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Inwestycji i Remontów jako:
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2024/109
Będziesz odpowiadać za:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług w zakresie branży elektrycznej,
 • udział w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę, rejestrację i przekazywanie wykonawcy dzienników budowy, protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów,
 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży elektrycznej,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez wykonawcę,
 • kontrolę umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym i przekazaniem zakończonych obiektów,
 • udział w rozliczeniu inwestycji.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej oraz możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie i karnetu sportowego,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • inne benefity, jak np.: możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń i studiów, bezpłatny dostęp do nauka języka angielskiego i niemieckiego na platformie eTutor, konsultacje psychologiczne.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego o profilu elektrycznym,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji budowlanych np. w nadzorze budowlanym (inspektor), przy wykonawstwie robót budowlanych (np. kierownik budowy, inżynier budowy),
 • uprawnień budowlanych elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • umiejętności praktycznego zastosowania przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności obsługi MS Word, MS Excel, MS Outlook,
 • umiejętności obsługi programów kosztorysowych (np. NormaPro) oraz programu AutoCad na poziomie dobrym,
 • prawa jazdy kat. B,
 • dobrej organizacji pracy oraz zaangażowania w realizacji powierzonych celów.