Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 239/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/13697
OBOWIĄZKI:
- nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych- przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych- uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. - przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali- odpisywanie na pisma
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń
Uprawnienia: Program Norma Pro
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe- wykształcenie średnie techniczne- uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń)- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks cywilny, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniemObowiązki: - nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych- sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych- przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych- uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. - przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali- odpisywanie na pisma[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: https://zgnmokotow.waw.pl/15051-2/]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy