Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 98/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/06060
OBOWIĄZKI:
- wykonywanie czynności inspektora ds. elektrycznych na terenie zarządzanym przez DOM Madalińskiego- odpowiadanie za ustalenie potrzeb technicznych do wykonania- zajmowanie się sprawami dotyczącymi instalacji elektrycznych , domofonami, sygnalizacją p. poż. oraz wszelkiego rodzaju antenami w budynkach administrowanych przez DOM Madalińskiego.- typowanie robót instalacyjnych w ramach zagrożeń, w lokalach po zmarłych lub zdawanych przez najemców- dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali zgodnie z Prawem Budowlanym- umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego instalacji, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie oceny ich pilności wykonania- kierowanie robót do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem DOM- prowadzenie na bieżąco kontroli wpisów do książek obiektów zgodnie z umową konserwatora § 1 ust. 10- sporządzanie protokołów typowania robót remontowych- wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzór nad realizacją, dokonywanie odbioru robót dotyczących instalacji elektrycznych zgodnie z Prawem Budowlanym i Ustawą o zamówieniach Publicznych- sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo- płacowej- nadzorowanie wszystkich prac konserwacyjno instalacyjnych w zakresie terminów realizacji przez konserwatora , jakości ich wykonania oraz dokonywanie rozliczeń finansowych- prowadzenie wspólnie z inspektorem nadzoru robót budowlanych, kompletowania dokumentów wykonywanych robót konserwacyjnych i remontowych w poszczególnych miesiącach- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla planowanych robót- kompletowanie wszystkich materiałów przetargowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych, uczestniczenie w komisjach przetargowych i w konkursach ofert odnośnie robót elektrycznych- odpowiadanie w terminie na pisma dekretowane przez Kierownika DOM a dotyczące spraw elektrycznych zgodnie z KPA- informowanie poprzez Dział Zgłoszeń, administratorki o wszystkich awariach instalacji elektrycznej oraz w razie potrzeby współpraca z Zakładem Energetycznym- współpraca z pracownikiem Działu Zgłoszeń odnośnie informacji o awariach instalacji, terminach ich usuwania, na bieżąco uzgadnianie ich realizacjiInformowanie Kierownika o głównych awariach lub przerwach w dostawach energii elektrycznej - uczestniczenie w komisjach zdawczo odbiorczych lokali m. st. Warszawy przy udziale przedstawiciela WZL, typowanie zakresu robót, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przygotowywanie dokumentacji do konkursu ofert- wykonywanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, SANEPID, Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i inne organy uprawnione do wydania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów- nadanie dalszego biegu sprawom, przekazanie do wykonania, nadzór i rozliczenie wykonania
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik elektryk*
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Program Norma Pro
Uprawnienia: Kosztorysowanie
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie;- uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń);- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA;- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe- doświadczenie w pracy w administracji- biegłe sporządzanie kosztorysówObowiązki: - wykonywanie czynności inspektora ds. elektrycznych na terenie zarządzanym przez DOM Madalińskiego- odpowiadanie za ustalenie potrzeb technicznych do wykonania- zajmowanie się sprawami dotyczącymi instalacji elektrycznych , domofonami, sygnalizacją p. poż. oraz wszelkiego rodzaju antenami w budynkach administrowanych przez DOM Madalińskiego.- typowanie robót instalacyjnych w ramach zagrożeń, w lokalach po zmarłych lub zdawanych przez najemców- dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali zgodnie z Prawem Budowlanym- umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego instalacji, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie oceny ich pilności wykonania- kierowanie robót do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem DOM- prowadzenie na bieżąco kontroli wpisów do książek obiektów zgodnie z umową konserwatora § 1 ust. 10- sporządzanie protokołów typowania robót remontowych- wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzór nad realizacją, dokonywanie odbioru robót dotyczących instalacji elektrycznych zgodnie z Prawem Budowlanym i Ustawą o zamówieniach Publicznych- sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo- płacowej- nadzorowanie wszystkich prac konserwacyjno instalacyjnych w zakresie terminów realizacji przez konserwatora , jakości ich wykonania oraz dokonywanie rozliczeń finansowych- prowadzenie wspólnie z inspektorem nadzoru robót budowlanych, kompletowania dokumentów wykonywanych robót konserwacyjnych i remontowych w poszczególnych miesiącach- przygotowywanie kosztorysów inwestorskich dla planowanych robót- kompletowanie wszystkich materiałów przetargowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych, uczestniczenie w komisjach przetargowych i w konkursach ofert odnośnie robót elektrycznych- odpowiadanie w terminie na pisma dekretowane przez Kierownika DOM a dotyczące spraw elektrycznych zgodnie z KPA- informowanie poprzez Dział Zgłoszeń, administratorki o wszystkich awariach instalacji elektrycznej oraz w razie potrzeby współpraca z Zakładem Energetycznym- współpraca z pracownikiem Działu Zgłoszeń odnośnie informacji o awariach instalacji, terminach ich usuwania, na bieżąco uzgadnianie ich realizacjiInformowanie Kierownika o głównych awariach lub przerwach w dostawach energii elektrycznej - uczestniczenie w komisjach zdawczo odbiorczych lokali m. st. Warszawy przy udziale przedstawiciela WZL, typowanie zakresu robót, sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przygotowywanie dokumentacji do konkursu ofert- wykonywanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, SANEPID, Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i inne organy uprawnione do wydania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów- nadanie dalszego biegu sprawom, przekazanie do wykonania, nadzór i rozliczenie wykonaniaOsoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 24.05.2021r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 98/ZGN/21). Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 07.06.2021r. do godz. 15.00[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy