Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 203/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11571
OBOWIĄZKI:
- wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym- umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem- sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich- przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej- typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących- kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik elektryk*
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Program Norma Pro
Uprawnienia: Pakiet MS Office


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie;- uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń);- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA;- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe- umiejętność pracy w zespoleObowiązki: - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym- umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem- sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej- ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich- przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej- typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących- kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy