Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 202/zgn/21)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/11570
OBOWIĄZKI:
- wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów- kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami- sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.- współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów- wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów- rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów- wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik elektryk*
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Kosztorysowanie
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Program Norma Pro


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;- wykształcenie średnie;- uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń);- znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ;- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA;- staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższeObowiązki: - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów- kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami- sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.- współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów- wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów- rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów- wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów[Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=128]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy