Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: TAI/03/2022
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość Obsługi programów CAD
 • Praktyczna znajomość programu kosztorysowego NORMA
 • Znajomość przepisów związanych z prawem budowlanym i zarządzaniem nieruchomościami w zakresie technicznej obsługi obiektów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poświadczone aktualnym zaświadczeniem z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Mile widziane:
 • Dodatkowe uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Zadania:
 • Realizowanie planu rzeczowo-finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • Tworzenie planów remontowych i inwestycyjnych
 • Wykonywanie i sprawdzanie kosztorysów prac
 • Wykonywanie raportów, analiz i budżetu dotyczących kosztów utrzymania nieruchomości
 • Prowadzenie projektów i inwestycji
 • Odbiory i rozliczanie nadzorowanych zadań

Dołącz do zespołu specjalistów, dla których praca jest pasją.


LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów wąsko- i szerokokadłubowych oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraera.

Dołączając do nas, możesz liczyć na:
 • Budowanie swojego doświadczenia w ciekawej branży
 • Kompleksowe projekty w złożonej organizacji
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Pakiet świadczeń socjalnych
www.lotams.com
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz TUTAJ.


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRK, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.
APLIKUJ TERAZ