Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Piaseczno
Ogłoszenie o naborze Nr 116711

Warunki pracy

Praca biurowa, jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. Kilka razy w miesiącu wyjazdy na teren powiatu piaseczyńskiego celem kontroli. Kontakt z petentami. Praca w budynku na trzecim piętrze, budynek z windą. Stanowisko pracy posiada niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Zakres zadań

  • kontrole objektów oddawanych do użytkowania
  • kontrole skargowe
  • prowadzenie postępowań administracyjnych/ postanowienia, decyzje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja, budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego znajomość ustawy prawa budowlanego, prawo jazdy kat B, uprawnienia budowlane.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ