Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DBRiKT/76/24

Stanowisko pracy ds. audytów i kontroli 2 

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Obsługa procesu przygotowania danych, zbiorczych informacji, raportów i  dokumentów planistycznych dla Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Finansów i innych podmiotów.
 • Koordynacja zadań związanych z realizacją przez Ministerstwo Finansów/Krajową Administrację Skarbową czynności audytowych w zakresie certyfikacji rachunków EFRG i EFRROW w danym roku finansowym. 
 • Prowadzenie monitoringu wdrażania rekomendacji/zaleceń wynikających z misji audytowych oraz raportów kontrolnych monitorujących stan realizacji zaleceń.
 • Udział w przygotowaniu rocznych planów, okresowych przeglądów realizacji założonych celów oraz ryzyk w ramach działalności departamentu.
 • Udział w opracowywaniu sprawozdawczości z działania departamentu w zakresie powierzonych zadań.
 • Przegląd praw dostępu do zbioru danych dotyczących kontroli na miejscu. 
 • Współpraca z pozostałymi komórkami ARiMR, zewnętrznymi jednostkami audytowymi i kontrolnymi w celu optymalizacji procesów kontrolnych;
 •  Opiniowanie aktów prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych), tworzenie propozycji rozwiązań legislacyjnych.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe preferowane administracja, ekonomiczne, rolnictwo, zarządzanie lub pokrewne;
 • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie;
 • znajomość zadań realizowanych przez ARiMR;
 • samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia i argumentowania;
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomość pakietu MS Office (World, Power Point).
Wymagania pożądane:
 • znajomość problematyki w zakresie obsługi funduszy UE dla rolnictwa,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.