Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DBRiKT/45/24

Stanowisko pracy ds. obsługi kontroli kwalifikowalności powierzchni metodą FOTO – 2

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników BKM oraz wykonawców zewnętrznych z zakresu płatności bezpośrednich,
 • Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem przez kontrahentów zewnętrznych przedmiotów umów,
 • Przeprowadzanie kontroli zasadniczych, towarzyszących i sprawdzających,
 • Zgłaszanie i testowanie modyfikacji systemu informatycznego w zakresie wydawania i importu danych opisowych i graficznych do kontroli na miejscu,
 • Opracowanie i aktualizacja książek procedur i instrukcji w zakresie kontroli płatności bezpośrednich,
 • Opracowanie i aktualizacja instrukcji stanowiskowej dotyczącej obsługi systemu informatycznego w zakresie kontroli na miejscu,
 • Współpraca z oddziałami regionalnymi i zewnętrznymi wykonawcami kontroli w zakresie zasad realizacji kontroli na miejscu,
 • Merytoryczny nadzór i kontrola przebiegu procesu kontroli na miejscu w zakresie płatności bezpośrednich w oddziałach regionalnych,
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń i skarg rolników do procesu kontroli na miejscu,
 • Analiza i raportowanie wyników kontroli w zakresie płatności bezpośrednich;
 • Udział w misjach audytowych, udzielanie odpowiedzi na ustalenia i rekomendacje oraz monitoring wdrażania rekomendacji audytów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Opiniowanie aktów prawnych związanych z wdrażaniem i kontrolą w ww. zakresie, tworzenie propozycji rozwiązań legislacyjnych przy współpracy z innymi departamentami i MRiRW.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku przyrodniczo-techniczny, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technicznym – geoinformatyka, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewne;
 • Doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie;
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia i argumentowania;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Znajomość pakietu MS Office (World, Power Point).

Wymagania pożądane:

 • Znajomość problematyki w zakresie obsługi funduszy UE dla rolnictwa,
 • Umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy/raportowania,
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Access),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

APLIKUJ TERAZ