Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DAiS/69/24

Stanowisko pracy ds. analiz zarządczych i procedur 1

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba /1 etat – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • przygotowywanie i aktualizowanie zmian w systemie zarządzania procedurami w ARiMR,
 • prowadzenie biblioteki książek procedur w formie elektronicznej oraz wykazu Książek Procedur,
 • rozbudowa/aktualizacja struktury bazy ARIS, udzielanie konsultacji w zakresie używania narzędzia,
 • weryfikacja przydzielania uprawnień do oprogramowania ARIS,
 • przygotowywanie analiz, opracowań przekrojowych, raportów i innych informacji zarządczych w zakresie zadań realizowanych przez Agencję,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i zmianami harmonogramu naboru wniosków  o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Udział w pracach związanych z opiniowaniem wytycznych i uchwał Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum roczny staż pracy przy wykształceniu średnim,
 • umiejętności analityczne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office – w szczególności arkusz kalkulacyjny Excel.
 • ogólna znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
Wymagania pożądane:
 • wiedza w obszarze programów pomocowych skierowanych do sektora rybackiego oraz wspólnej polityki rolnej,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.