Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Inspektor ds. Nadzoru Budowlanego (Inżynier/Technik Budowlany)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: INSPEKTOR_DS.NADZORU_BUDOWLANEGO/NN/2021

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie wyższe/ średnie, związane z budownictwem
 • pożądane doświadczenie w procesach inwestycyjnych budowlanych
 • uprawnienia budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • znajomość Prawa budowlanego
 • umiejętność wykonywania przedmiarów/kosztorysów
 • umiejętność obsługi komputera
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • udział w procesach budowlanych realizowanych w Spółce, tj. nadzór zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, koordynacja procesów, odbiór i rozliczenie robót
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót remontowo-budowlanych w programie NORMA
 • realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwego utrzymania budynków i budowli zgodnie
 • z Prawem budowlanym
 • analiza i ocena zgłaszanych przez Komórki Organizacyjne potrzeb remontowych i inwestycyjnych, opracowanie zakresu robót
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.
APLIKUJ TERAZ