Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

- umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika


Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IG/169/04/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w jednostkach / komórkach organizacyjnych Spółki,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywana pracą,
 • sporządzanie i przedstawianie kierownictwu jednostki organizacyjnej analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 • prowadzanie rejestrów i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • współpraca z jednostkami / komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń pracowników w dziedzinie BHP,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz doradztwo w zakresie organizacji  i metod pracy na stanowiskach.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie kierunkowe wraz z tytułem zawodowym technika BHP lub wykształcenie wyższe w specjalności BHP lub studia podyplomowe w specjalności BHP,
 • wiedza zawodowa w zakresie BHP, ryzyka, administracji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie w pracy na kolei.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ