Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/24/0171
OBOWIĄZKI:
Cel stanowiska: realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie lub w miejscu wyznaczonym przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;2) bieżące informowanie Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;3) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.*Pozostałe informacje i zakres obowiązków znajdują się na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

- pożądane: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, oceniania, przewidywania, rozwiązywania problemów, interpretacji przepisów, redagowania tekstów;- niezbędne: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE;- kwalifikacje zawodowe: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 5 074 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie