Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Nietypowe godziny pracy
(w tym dyżury). Stres związany z możliwością utraty danych globalnych i funkcjonalności systemu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje, konfiguruje i zarządza Active Directory oraz Microsoft Exchange, w tym nadaje uprawnienia do zasobów IT
 • Monitoruje bezpieczeństwo zasobów IT, w tym administruje, konfiguruje i zarządza programem antywirusowym
 • Obsługuje urządzenia mobilne oraz informatyczne elementy IT (elementy usług programowych) poprzez utrzymanie i konfigurację
 • Projektuje i analizuje rozwiązania globalnej infrastruktury IT w Ministerstwie
 • Realizuje bieżące utrzymanie i rozwój istotnych systemów informatycznych Ministerstwa oraz współpracuje z pozostałymi administratorami w tym zakresie
 • Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w celu zapewnienia sprzętu, oprogramowania oraz dostępu do domeny na potrzeby pracowników Ministerstwa
 • Opracowuje i analizuje dokumentację techniczną, raporty, procedury systemowe i instrukcje działania dla pracowników Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania i administrowania systemami i sieciami IT
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Znajomość zasad administrowania i zarządzania Active Directory oraz Microsoft Exchange, w tym nadawania uprawnień
 • Znajomość zagadnień dotyczących budowy sprzętu komputerowego i sieci
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność w zakresie administrowania, konfigurowania i zarządzania programem antywirusowym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość aktywnych CISCO i umiejętność ich konfigurowania
 • Znajomość różnych typów baz danych i umiejętność ich obsługi
APLIKUJ TERAZ