Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87027

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu 


– obszar województwa mazowieckiego,


- kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu,


- praca biurowa przy komputerze powyż. 4 godzin


- stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem,


- budynek w którym znajduje się Inspektorat dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- pomieszczenia biurowe

Zakres zadań

 • Administruje siecią teleinformatyczną oraz serwerami w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym.
 • Zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych.
 • Nadzoruje i zarządza zasobem sprzętowym w Inspektoracie, w tym: instaluje i aktualizuje systemy/oprogramowanie użytkownikom, zarządza oprogramowaniem antywirusowym, systemem poczty elektronicznej.
 • Sprawuje nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.
 • Zapewnia obsługę związaną z Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej (E-PUAP).
 • Administruje stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Udziela instruktażu oraz doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie użytkowania sprzętów komputerowych oraz biurowych.
 • Tworzy narzędzia informatyczne wspomagające gromadzenie danych.
 • Realizuje zadania gospodarowania sprzętem i akcesoriami komputerowymi, w tym prowadzi ewidencję i stan zasobów informatycznych, planuje zakup sprzętów i materiałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne lub wyższe informatyczne bądź pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość elektronicznych systemów obiegu dokumentów w Urzędach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka w administracji publicznej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, w tym umiejętność działania w sytuacjach stresowych pod presją czasu i awarii.
 • Komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ