Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78399

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniu klimatyzowanym. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Kontakt z firmami zewnętrznymi i z pracownikami w innych działach. Konieczność poruszania się po terenie Inspektoratu. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 st. Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacyjną.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Udziela doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego, telefonii stacjonarnej VoIP, urządzeń kopiujących oraz programów informatycznych.
 • Wspomaga zarządzanie scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT, usługami katalogowymi Active Directory, systemem poczty elektronicznej oraz systemami zarządzania treścią i obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje stanowiska komputerowe, nadzoruje i przegląda stacje robocze w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania.
 • Realizuje zadania w zakresie dotyczącym wykonywania przez podmioty zewnętrzne usług teleinformatycznych, czynności serwisu oprogramowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Wykonuje zadania gospodarowania sprzętem i akcesoriami komputerowymi, prowadzi ewidencję i stan zasobów IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość budowy i działania sprzętu teleinformatycznego.
 • Znajomość systematów operacyjnych MS Windows oraz oprogramowania biurowego.
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Znajomość usług katalogowych MS Active Directory
 • Znajomość telefonii VoIP
 • Znajomość systemów CMS
 • Znajomość przepisów dotyczących: ustawy o ochronie danych osobowych i Prawo Zamówień Publicznych
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ