Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72402

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze; Istnieje możliwość pracy zdalnej; Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety; Bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administruje systemem obsługi wsparcia technicznego użytkowników, w celu pomocy pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania;
 • monitoruje i analizuje bieżący stan infrastruktury IT, usuwa usterki w systemach informatycznych, zmienia parametry działania środowisk oraz je aktualizuje, przygotowuje i prowadzi dokumentację systemów;
 • nadzoruje prace serwisowe infrastruktury serwerowej NAC, i zajmuje się umowami z tym związanymi;
 • zajmuje się zakupem sprzętu,w tym przygotowuje specyfikację i zapytania ofertowe;
 • prognozuje stan infrastruktury teleinformatycznej NAC ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu;
 • przygotowuje krótko i długoterminowe plany modernizacji infrastruktury, w celu zapewnienia właściwego i nieprzerwanego działania systemów;
 • zapewnia bezpieczeństwo danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej NAC w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń czynników zewnętrznych i wewnętrznych;
 • administruje siecią teleinformatyczną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego administrowanie systemami Linux/Windows
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej
 • umiejętność rozwiązywania problemów z okablowaniem strukturalnym
 • umiejętność rozwiązywania problemów z oprogramowaniem klienckim;
 • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem stacjami klienckimi oraz serwerami w domenie Active Directory;
 • znajomość rozwiązań związanych z monitoringiem zasobów i aplikacji;
 • zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań;
 • chęć nauki nowych rozwiązań i technologii, a także, samodzielność i odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej ;
 • umiejętność pracy w zespole, i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień SEP;
 • znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą wykorzystywaną w centrach danych;
 • doświadczenie w administrowaniu systemami Linux (Debian, CentOS);
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • automatyzacja powtarzalnych czynności;
 • znajomość działania sieci LAN i SAN z przynajmniej podstawową umiejętnością konfiguracji urządzeń;
 • znajomość działania środowisk wirtualizacji (ze wskazaniem VMware);
 • doświadczenie w tworzeniu procedur i dokumentacji systemów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zakupów sprzętu w tym opracowywania specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ