Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138861

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) związane np. z naprawą awarii kluczowych dla instytucji systemów/aplikacji
 • praca przy kilku projektach równocześnie: przygotowanie dokumentacji analitycznej dla jednego projektu, dla innego prace implementacji, a kolejnego wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Obsługuje zgłoszenia IT (wsparcie użytkowników, obsługiwanie błędów i nieprawidłowości systemów IT),
 • Obsługuje sprzęt teleinformatyczny użytkowników (instalacja i konfiguracja oprogramowania, instalacja i przygotowanie stanowisk komputerowych, bieżąca obsługa, utrzymanie i rozwój własnych systemów),
 • Utrzymuje system wydruku (nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń wielofunkcyjnych, bieżąca wymiana materiałów eksploatacyjnych, współpraca z zewnętrznym serwisem),
 • Administruje składnikami majątkowymi IT (inwentaryzacja, prowadzenie ewidencji, zarządzanie magazynem, tworzenie raportów),
 • Wspiera wdrażanie systemów IT (przeprowadzanie spotkań informacyjnych dla użytkowników, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej i technicznej, wsparcie użytkowników),
 • Organizuje szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności prowadzi akcje podnoszące świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Bierze udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość architektury PC, LAN, WAN, WLAN, TCP/IP
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows, Linux, pakietu biurowego (MS Office), komunikatorów (MS Teams, Webex, Zoom), znajomość systemów antywirusowych
 • Znajomość sprzętu drukującego, skanującego i kopiującego
 • Znajomość standardów bezpieczeństwa informacji
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Orientacja na klienta / interesanta
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie Certyfikatów: Certyfikat ITIL Foundation, Certyfikat (ISC)2 CC, Certyfikat CompTIA A+, CompTIA Certyfikat ITF
 • znajomość obsługi rozwiązań systemu zgłoszeń