Informatyk w Dziale Eksploatacji i Wsparcia Technicznego

w Departamencie Informatyki

 

Numer ogłoszenia: DI/23/17

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert 08.02.2023 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników końcowych systemów teleinformatycznych;
 • instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych i dedykowanych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu oraz innych elementów będących składnikami infrastruktury teleinformatycznej;
 • wykonywanie czynności serwisowych, konserwatorskich i innych, związanych z eksploatacją urządzeń teleinformatycznych;
 • konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych do wymogów polityki bezpieczeństwa NFZ.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane wykształcenie techniczne);
 • Lata pracy zawodowej:
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,
 • minimum 5 lat - w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej/świadectwem ukończenia szkoły średniej; staż pracy należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu/aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • znajomość konfiguracji i obsługi systemu operacyjnego MS Windows 10 i pakietu biurowego MS Office 2013/2016;
 • znajomość architektury komputera, jego podzespołów;
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących sieci LAN;
 • umiejętność instalacji i obsługi sprzętu multimedialnego;
 • umiejętność instalacji i obsługi urządzeń drukujących i skanujących;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu;
 • umiejętność nadawania powierzonym zadaniom właściwych priorytetów;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;
 • umiejętność szybkiego wyszukiwania rozwiązań problemów i awarii technicznych w infrastrukturze IT;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym umożliwiająca zapoznanie się z dokumentacją techniczną w języku angielskim;
 • znajomość zbioru dobrych praktyk ITIL v3;
 • znajomość obsługi systemu System Center 2012 Configuration Manager.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ