Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120736

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania i udziela wyjaśnień przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i dysponentom nieruchomości w zakresie korzystania z cudzych nieruchomości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla instalowania na nich urządzeń i linii telekomunikacyjnych
 • Śledzi postęp techniczny w telekomunikacji celem uwzględnienia aspektów technicznych w działalności UKE
 • Opiniuje zagadnienia neutralności sieci w zakresie zarządzania ruchem w Internecie i usług specjalistycznych oraz inne zagadnienia z zakresu techniki telekomunikacyjnej związane z działalnością UKE
 • Przygotowuje wkład merytoryczny do odpowiedzi na skargi i wnioski o udzielenie wyjaśnień składane przez obywateli, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organy administracji państwowej
 • Udziela wyjaśnień obywatelom, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz organom administracji państwowej w zakresie aspektów technicznych telekomunikacji przy analizowaniu i tworzeniu przepisów prawa, dokumentów regulacyjnych, projektów stanowisk w sprawach skarg i wniosków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie telekomunikacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Wiedza z zakresu techniki telekomunikacyjnej oraz regulacji technicznych dotyczących telekomunikacji (wymagania techniczne, zalecenia ITU-T, normy ETSI, EN i PN)
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ