Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120500

Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich ( windy, toalety). Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi procesy związane z certyfikacją, nadzorem bieżącym organizacji i ośrodków szkolenia lotniczego oraz w bierze udział w nadzorze szkoleniowych urządzeń symulacji lotu w celu zapewnienia spełnienia wymagań oraz zapewnienia szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bierze udział w procesach pierwotnych i okresowych kwalifikacji szkoleniowych urządzeń symulacji lotu w zakresie testów lotniczych w celu potwierdzenia spełnienia przez te urządzenia określonych w przepisach wymagań.
 • Prowadzi procesy związane z akceptacją dokumentacji regulaminowej organizacji i podmiotów szkolenia lotniczego oraz bierze udział w procesach akceptacji dokumentacji szkoleniowych urządzeń symulacji lotu.
 • Bierze udział w nadzorowaniu działania systemów monitorowania zgodności (CMS) i zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w organizacjach szkolenia lotniczego.
 • Prowadzi procesy związane z wpisem i nadzorem bieżącym nad podmiotami podlegającymi wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.
 • Weryfikuje kwalifikacje instruktorów i wykładowców w ośrodkach i organizacjach szkolenia lotniczego oraz w podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów szkolących.
 • Analizuje i uczestniczy w pracach związanych z analizą zdarzeń lotniczych związanych ze szkoleniem lotniczym oraz składa propozycje działań profilaktycznych w odniesieniu do zaistniałych zdarzeń.
 • Bierze udział w opracowaniu procedur istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lotniczym lub wyższe i studia podyplomowe o kierunku lotniczym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako pilot samolotowy lub pilot śmigłowcowy
 • Przeszkolenie w zakresie audytora wiodącego
 • Licencja czynna albo wygasła członka personelu lotniczego: pilota samolotowego lub pilota śmigłowcowego
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym (A2)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie licencjonowania personelu lotniczego, certyfikacji organizacji szkolenia lotniczego, szkolenia personelu lotniczego oraz szkoleniowych urządzeń symulacji lotu
 • Dobra znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ