Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120301

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku- obecność wind, drzwi o odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety. Istnieje jednak bariera architektoniczna- wejście do budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnych- schody.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace projektowe systemów i programów informatycznych
 • Opracowuje założenia i wytyczne dla budowanych i utrzymywanych systemów IT sieci Archiwów Państwowych
 • Projektuje systemy informatyczne i opracowuje analizy wymagań dla systemów IT
 • Opracowuje studium wykonalności projektów informatycznych
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma związane z pracą oddziału
 • Prowadzi bieżącą obsługę użytkowników systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania i zarządzania dużymi projektami informatycznym w instytucjach publicznych,
w opracowaniu studiów wykonalności dużych projektów IT,
w prowadzeniu analiz i przygotowaniu założeń dla projektów IT.
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Umiejetność prowadzenia projektów zgodnie z metodykami
 • Biegła znajomość komputera, internetu i cyfryzacji środowisk pracy
 • Znajomość projektowania systemów informatycznych, zarządzania dokumentacją elektroniczną
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość standartów opisu archiwalnego
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodyki zarządzania projektami
 • Znajomość baz danych
 • Umiejętność programowania
 • Znajomośc języka angielskiego bardzo dobrze
 • Znajomość baz danych
 • Umiejętność przeprowadzania analizy wymagań projektowania systemów IT
 • Znajomość zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZoSIA,serwisu Szukaj w Archiwach, systemu Archiwum dokumentów Elektronicznych
 • Znajomość zagadnień związanych z procesami archiwizacji materiałów archiwalnych oraz przepisów wykonawczych w zakresie dokumentacji elektronicznej
 • Znajomość podstawowych zagadnień metodyki archiwalnej
APLIKUJ TERAZ