Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120291

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z obrotem krajowym, handlem i eksportem zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (w zakresie wymagań dotyczących zwierząt),
 • prowadzi sprawy związane z sprawowaniem nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad realizacją przepisów o ochronie zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z sprawowaniem nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad realizacją przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem zapisów dotyczących wymagań weterynaryjnych w świadectwach zdrowia dla zwierząt i produktów przeznaczonych na rynki państw trzecich,
 • prowadzi sprawy związane z opiniowaniem aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Kompetencje: rzetelność, komunikatywność, terminowość, kreatywność, samodzielność.
 • Umiejętności: pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Wiedza: znajomość ustawy o IW i przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zwierząt, rejestracji i identyfikacji, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie B2.
 • Specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej.
APLIKUJ TERAZ