Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117303

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Obsługuje finansowo-księgowo zadania finansowane z kosztów funkcjonowania Ministerstwa i programów z udziałem UE w tym sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalno— rachunkowym, prowadzi ewidencję księgową, kontroluje terminowość realizowanych zobowiązań.
 • Opiniuje oraz weryfikuje w zakresie finansowym projekty umów, wniosków m.in. o dokonanie zakupu/zlecenia usługi, wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia, wniosków szkoleniowych, wniosków o refundację. Wprowadza zabezpieczenia do systemu finansowo-księgowego, zwalnia i zmienia zaangażowania środków na wniosek właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa lnfrastruktury.
 • Prowadzi prace nad uzgadnianiem redakcyjnym projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów zarządzeń, rozporządzeń, a także projektów aktów wewnętrznych, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne; sporządza upoważnienia i pełnomocnictwa w ramach wydziałów księgowości i sprawozdawczości.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe Rb-28, RB-28UE, Rb-28 Programy, Rb-23, Rb-28NW, w zakresie wydatków budżetowych jednostki oraz informacje dodatkowe na potrzeby organów nadzorujących.
 • Uzgadnia konta analityczne obsługujące zaangażowanie i wydatki budżetu państwa i budżet środków europejskich.
 • Monitoruje zaangażowanie i wydatkowanie środków przyznanych z rezerw celowych oraz zapewnień finansowania i wydatków niewygasających.
 • Przygotowuje zestawienia finansowe o różnym poziomie szczegółowości.
 • Archiwizuje dokumenty powstające w komórce finansowej oraz na bieżąco współpracuje z archiwum zakładowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość rachunkowości budżetowej w szczególności zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych;
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
 • Znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu księgowego Quorum
 • Umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP
APLIKUJ TERAZ