Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116507

Warunki pracy


 • Departament Rozwoju Kadr Medycznych mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze w budynku C; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru merytorycznego nad uczelniami medycznymi, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych jednostek
 • Prowadzi sprawy związane z finansowaniem działalności uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w tym dotyczące podziału subwencji dla uczelni medycznych przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dokonanego wg zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia
 • Prowadzi sprawy związane z analizą przekazywanych przez uczelnie medyczne planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego
 • Prowadzi sprawy formalno–organizacyjne dotyczące szpitali klinicznych, w celu realizacji zadań ustawowych
 • Bada zgodność z prawem uchwał senatów uczelni medycznych oraz Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w celu realizacji zadań ustawowych
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem przez uczelnie i jednostki naukowe dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów w celu zapewnienia zgodnego z prawem gospodarowania środkami budżetu państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w obszarze finansów lub ochrony zdrowia
 • Wiedza z zakresu przepisów ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język angielski poziom B2
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ