Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116260

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy w procesie zawierania umów międzynarodowych i innych porozumień o współpracy, m.in. opracowuje i weryfikuje projekty umów i porozumień w języku angielskim,
 • przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny dotyczących wdrażania programów pomocy zagranicznej, w szczególności w zakresie zamówień publicznych oraz pomocy publicznej,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • uczestniczy w ocenie i wyborze projektów, w tym rozpatruje odwołania od wyników oceny projektów i skargi związane z wdrażaniem zagranicznej pomocy finansowej,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego, m.in. opracowuje i opiniuje założenia i projekty aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo i inne podmioty,
 • analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty oraz przekazuje do rozpatrzenia według właściwości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej
 • Znajomość zagadnień prawnych związanych ze sporządzaniem umów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ