Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115905

Warunki pracy

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;


Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;


Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


Praca pod presją czasu;

Zakres zadań

 • Zapewnia wsparcie prawne realizacji projektów projektów w ramach KPO z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.
 • Sporządza opinie, analizy, stanowiska i wyjaśnienia, w szczególności w zakresie projektów w ramach KPO z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w szczególności dotyczących projektów w ramach KPO z zakresu ezdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia, a także opiniuje projekty aktów prawnych przygotowywanych przez inne jednostki organizacyjne
 • Tworzy i opiniuje projekty porozumień międzyinstytucjonalnych, umów cywilnoprawnych oraz aktów prawa wewnętrznie obowiązującego.
 • Analizuje i sygnalizuje zagadnienia, odchylenia i nieprawidłowości w realizowanych projektach, proponuje rozwiązania i opinie celem rozwiązania powstałych problemów.
 • Sporządza stanowiska i wyjaśnienia, w zakresie realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi prawnej
 • Wiedza w zakresie e-usług, telemedycyny, realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia, w tym z udziałem środków europejskich.
 • Wiedza z zakresu systemu ochrony zdrowia.
 • Wiedza z zakresu procedury administracyjnej.
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego.
 • Zdolność planowania i samodzielnej pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia radcy prawnego lub w trakcie aplikacji na radcę prawnego,
 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ