Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115681

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • pracą w terenie

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

 • wysiłkiem fizycznymBudynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Tworzy projekty graficzne reklam, okładek, banerów, wizytówek i innych nośników graficznych na potrzeby komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Wykonuje zadania polegające na opracowaniu grafik, obróbce zdjęć, przygotowywaniu materiałów audiowizualnych i przekazywaniu ich do zamieszczenia w mediach społecznościowych i serwisach internetowych Urzędu
 • Przygotowuje projekty materiałów promocyjnych (w tym gadżety firmowe, animacje, logotypy i grafiki firmowe)
 • Uczestniczy w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych GDOŚ, w tym targi, imprezy plenerowe, rocznicowe, konferencje organizowane przez GDOŚ
 • Sprawuje nadzór nad księgą identyfikacji wizualnej GDOŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy jako grafik komputerowy lub doświadczenie w pracy jako twórca aplikacji/ stron internetowych
 • Zaawansowana znajomość obsługi programów graficznych (np. Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)
 • Znajomość składu komputerowego oraz procesu przygotowania do druku DTP
 • Podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS PowerPoint, MS Word, MS Excel)
 • Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Umiejętność projektowania graficznego
 • Zdolności plastyczne, rysownicze, znajomość zasad kompozycji
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Portfolio
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność tworzenia filmów
 • Doświadczenie w pracy w systemie zarządzania treścią (ang. content management system – CMS)
 • Znajomość Design System - Google Material Design
 • Znajomość oprogramowania służącego do prototypowania np. Adobe XD
 • Wiedza z zakresu technik artystycznych oraz marketingu
 • Zmysł artystyczny i estetyczny
 • Znajomość zasad dostępności produktów cyfrowych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wytycznych WCAG
 • Znajomość oprogramowania służącego do tworzenia filmów np. Adobe Premiere Pro
APLIKUJ TERAZ