Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114373

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


·       permanentna obsługa klientów zewnętrznych


·       wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – delegacje krajowe związane z licznymi kontrolami prawidłowości realizacji umów o udzielenie pomocy publicznej, realizacji zadań przez SSE (ponad 10 razy w roku)


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Opracowuje system zarządzania i/lub kontroli oraz nadzoruje jego realizację
 • Przeprowadza kontrole/wizyty monitoringowe w zakresie: realizacji Programu wspierania inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, realizacji zadań powierzonych Zarządzającym obszarami, a także spółkom zarządzającym Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, w zakresie pomocy de minimis oraz projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz w analizie ustaleń kontrolnych
 • Pełni nadzór nad procesem kontroli delegowanym do spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
 • Przekazuje informacje o nieprawidłowościach do właściwych wydziałów, weryfikuje je oraz usuwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pomocy publicznej lub w zakresie udzielania i rozliczania dotacji lub w zakresie prowadzenia kontroli
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość standardów, uregulowań oraz terminologii z zakresu kontroli
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ