Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114135

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w administrowaniu merytorycznym modelami metadanych statystycznych z obszarów: jakość, metodologia badań, prace metodologiczne; uczestniczy w wykonywaniu prac w ramach Systemu Metadanych Statystycznych, w celu zapewnienia jego spójności oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających metodologię i jakość badań statystycznych
 • Realizuje prace związane z opracowywaniem zasad polityki w zakresie jakości statystyki publicznej oraz z pomiarem, oceną oraz monitorowaniem jakości badań statystycznych w tym w przeglądach jakości badań statystycznych w celu doskonalenia jakości badań statystycznych
 • Opracowuje zasady w zakresie ochrony tajemnicy statystycznej i koordynuje ich wdrażanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w celu wprowadzenia ich do statystyki publicznej
 • Uczestniczy w pracach związanych z przeglądem partnerskim w celu poprawy jakości badań statystycznych
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń w zakresie metodologii i jakości w celu rozpowszechniania wiedzy w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w dziedzinie statystyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość obsługi programów komputerowych do korzystania z zasobów baz danych
APLIKUJ TERAZ