Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113934

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w celu prawidłowej realizacji przepisów ppoż.
 • Przeprowadza kontrolę przeprowadzanych konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzonych w celu realizacji przepisów ppoż.
 • Nadzoruje realizuje zadania z zakresu przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób i mienia. odpowiedniego działania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Ustala sposoby postępowania w celu odpowiedniego działania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w celu zapewnienia zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami ppoż.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze ochrony ppoż.
 • Znajomość przepisów ppoż. i kodeksu pracy.
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ