Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113314

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • rozpoznaje zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa i analizuje ryzyko w zakresie podatności sprzętu i oprogramowania w nadzorowanych systemach teleinformatycznych
 • prowadzi oraz bierze udział w audytach bezpieczeństwa informacji
 • bierze udział we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001 oraz rozporządzeniem Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI).
 • optymalizuje i planuje rozwój infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz zarządza dostępem do infrastruktury informatycznej oraz uprawnieniami użytkowników do zasobów eksploatowanych w urzędzie
 • tworzy i aktualizuje dokumenty/rejestry dotyczące bezpieczeństwa informacji
 • dokonuje wstępnej obsługi incydentów i zabezpieczanie śladów cyfrowych
 • definiuje wymagania dotyczące m.in. oprogramowania, infrastruktury oraz doboru stosowanych technologii
 • identyfikuje potrzeby szkoleniowe, prowadzeni szkolenia oraz wspiera użytkowników systemów informatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach IT, cyberbezpieczeństwa

 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość zagadnień administracji usług DNS, DHCP, IIS, RDP
 • doświadczenie w pracy w środowisku domenowym Active Directory
 • praktyczna znajomość wirtualizacji Hyper-V
 • znajomość środowiska Windows Serwer
 • znajomość Exchange Server
 • znajomość Microsoft SQL Serwer
 • komunikatywność, kreatywność
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie certyfikatów z zakresu audytowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych (np. CISA, CISSP, audytor wewnętrzny lub wiodący ISO/IEC 27001, ISO 27005, ISO 27017);
 • certyfikat Certified Reliability Professional
 • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301
 • certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, CGEIT, CIA, CISA, CISM, CISSP, CRISC, SSCP, CBCI, CBCP lub w inny równoważny dokument
 • certyfikat BTL1, CASP+, CEH, CEH Master, CISA, CPENT, CSSLP, CySA+, GBFA, GCIH, GMON, GOSI, ITIL Foundation, ITIL Managing Professional, ITIL Master, OSCP, OSEE, OSEP, PenTest+, Security+, SSCP lub w inny równoważny dokumet
APLIKUJ TERAZ