Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113132

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty decyzji Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w układzie klasyfikacji tradycyjnej oraz budżetu zadaniowego oraz zmniejszeń i zwiększeń na podstawie decyzji Ministra Finansów
 • Sporządza wnioski o uruchomienie środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa
 • Sporządza miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych Urzędu oraz funduszy celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz ich aktualizacje wraz z prognozowaniem nadchodzących płatności
 • Ewidencjonuje i analizuje zaangażowanie wydatków oraz na bieżąco monitoruje stopień realizacji planu finansowego
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rocznej opisowej informacji z wykonania budżetu państwa w cz. 66 oraz materiałów do projektu ustawy budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych, w tym w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładnośc
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor, Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ