Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112448

Warunki pracy


 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • rozpatruje i opiniuje wnioski oraz przygotowuje stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności jednostek i organów podległych i nadzorowanych,
 • dokonuje analiz prawnych,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego,
 • analizuje aktualny stan prawny i orzecznictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami publicznymi
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi MS Office Word, Excel, Power Point
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ