Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105055

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Współpracuje z mediami w zakresie bieżącej informacji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym oraz współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów.
 • Prowadzi stronę internetową Ministerstwa Zdrowia oraz dokonuje weryfikacji i przebudowy struktury serwisów, planuje i koordynuje prace związane z utrzymaniem, rozwojem i rozbudową serwisów internetowych w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji pomiędzy urzędem a społeczeństwem.
 • Samodzielnie kreuje i przygotowuje projekty informacji dla mediów w ramach planowych działań (konferencje prasowe, briefingi, kampanie informacyjne, social media) realizowanych przez Biuro Komunikacji we współpracy z rzecznikiem prasowym urzędu, w celu realizacji zadań wynikających z polityki informacyjnej urzędu oraz kształtowania jego wizerunku, w tym również obsługa dziennikarzy.
 • Samodzielnie przygotowuje, dokonuje opinii projektów odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej oraz prowadzi rejestr tych zapytań.
 • Przegląda, analizuje i archiwizuje materiały prasowe, w celu monitoringu wizerunku urzędu i Ministra oraz efektów medialnych działań informacyjnych prowadzonych przez Biuro i rzecznika prasowego oraz współpracuje przy tworzeniu baz danych prowadzonych przez Biuro m.in. bazy danych dziennikarzy współpracujących z Biurem oraz „bank odpowiedzi” na pytania dziennikarzy.
 • Organizuje i obsługuje we współpracy z innymi pracownikami Biura konferencje prasowe i briefingi w celu realizacji polityki informacyjnej urzędu.
 • Zarządza Biuletynem Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia i udostępnia w nim dokumenty określone ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz informacji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
 • Nadzoruje i koordynuje przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w trybie o zamówieniach publicznych, w zakresie realizacji zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą mediów lub doświadczenie dziennikarskie
 • Umiejętność redagowania informacji dla mediów
 • Wiedza o public relations
 • Znajomość rynku mediów
 • Znajomość prawa prasowego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia
 • Orientacja w życiu społeczno-politycznym
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera
APLIKUJ TERAZ