Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87040

Warunki pracy

- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inneurządzenia biurowe)
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje politykę informacyjną Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF);
 • Prowadzi obsługę Głównego Inspektora Farmaceutycznego w obszarze wystąpień publicznych i innych działań medialnych;
 • Utrzymuje kontakty z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Urzędu oraz tworzy jego pozytywny wizerunek (również w j. angielskim);
 • Przygotowywuje na podstawie materiałów otrzymanych z komórek merytorycznych, odpowiedzi na zapytania mediów;
 • Prowadzi oficjalne kanały informacyjne GIF na portalach społecznościowych;
 • Rozpatrywuje wnioski o udzielenie honorowego patronatu przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • Redaguje i umieszcza informacje na stronie internetowej GIF przy współpracy z komórkami merytorycznymi, dbając o poprawność językową i zgodność z wymogami dostępności (WCAG 2.0);
 • Monitoruje media w obszarze zadań GIF, w tym śledzi debaty publiczne w obszarze statutowej działalności Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych (polonistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, nauki polityczne).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze obsługi medialnej
 • znajomośc języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustaw: Prawo farmaceutyczne, o przeciwdziałaniu narkomanii, prawa Prasowego, o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań GIF
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • odporność na stres,
 • praca w zespole
 • wykształcenie/przeszkolenie z zakresu public relations
APLIKUJ TERAZ