Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85688

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje współpracę kulturalną z Francją, Belgią, Królestwem Niderlandów, Luksemburgiem, Monako, Wielką Brytanią, Irlandią, Republiką Zielonego Przylądka, Senegalem, Gambią, Gwineą Bissau, Gwineą, Sierra Leone, Liberią, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ghaną, Togo, Beninem, Burkina Faso, Mali, Nigrem, Nigerią, Czadem, Kamerunem, Republiką Środkowoafrykańską, Sudanem Południowym, Etiopią, Erytreą, Dżibuti, Somalią, Kenią, Ugandą, Rwandą, Burundi, Demokratyczną Republiką Konga, Kongiem, Gabonem, Gwineą Równikową, Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą, Angolą, Zambią, Malawi, Tanzanią, Mozambikiem, Komorami, Seszele, Mauritiusem, Madagaskarem, Zimbabwe, Botswaną, Namibią, Republiką Południowej Afryki, Lesotho, Suazi, w tym na bieżąco współpracuje z ministerstwami oraz instytucjami ds. kultury w wyżej wymienionych krajach
 • Koordynuje pod względem merytorycznym przygotowanie zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu
 • Inicjuje, koordynuje i monitoruje działania związane ze współpracą z polskimi i zagranicznymi instytucjami działającymi w obszarze kultury oraz placówkami dyplomatycznymi, realizującymi przedsięwzięcia w obszarze promocji kultury polskiej za granicą
 • Przygotowuje spotkania międzynarodowe, w tym konferencje, seminaria, spotkania eksperckie oraz bierze udział w międzynarodowych wydarzeniach w obszarze kultury
 • Prowadzi sprawy związane z zaangażowaniem Polski w działania organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych platform współpracy
 • Analizuje oraz opiniuje dokumenty związane z międzynarodową współpracą kulturalną, formułuje propozycje stanowiska Ministerstwa w tym obszarze oraz opracowuje materiały informacyjne, sprawozdania i notatki, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi resortami w zakresie wymiany informacji dotyczących polityki kulturalnej
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie współpracy w środowisku międzynarodowym
 • Wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
 • Wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego, w tym w szczególności w zakresie umów dwustronnych i bazy prawno-traktatowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: analityczne myślenie; kreatywność; skuteczna komunikacja; umiejętność pracy zespołowej; umiejętność negocjowania.
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innych niż francuski języków obcych, europejskich lub pozaeuropejskich, na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ