Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84159

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Analizuje, ocenia i opiniuje wnioski inwestycyjne, programy inwestycyjne, koncepcje programowo-przestrzenne oraz wartości kosztorysowe inwestycji (WKI). Dokonuje wizji lokalnych budynków będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych KAS.
 • Analizuje i ocenia potrzeby inwestycyjne w zakresie budownictwa inwestycyjnego i projektów dofinansowywanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki organizacyjne KAS oraz ustala priorytety przy wprowadzaniu inwestycji do planu.
 • Współpracuje z DC, DZP, Centrum RTG w Gdańsku w zakresie inwestycji związanych z instalacją stacjonarnych urządzeń RTG.
 • Opiniuje dokumenty dotyczące realizacji inwestycji, w tym zmian terminów przyjętych w harmonogramie. Nadzoruje postęp robót budowlanych i opiniuje rozliczenia inwestycji. Analizuje wykorzystanie środków finansowych nadzorowanych inwestycji.
 • Nadzoruje realizację inwestycji polegających na instalacji stacjonarnych urządzeń RTG na potrzeby KAS, finansowanych ze środków inwestorów zewnętrznych.
 • Monitoruje działania jednostek organizacyjnych KAS dotyczące planowania instalacji stacjonarnych urządzeń RTG oraz ich wykorzystania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku budownictwo lub inne
techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji inwestycji budowlanych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z kosztorysowania w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość opracowywania projektu budżetu państwa w zakresie inwestycji budowlanych
APLIKUJ TERAZ